Licurici in gradina-film online dating absolutely dating service

Puşi în faţa acestei opţiuni, în afara populaţiei obişnuite care a rămas în Transilvania, aproape toţi marii proprietari şi reprezentanţi ai autorităţilor din Ungaria prezenţi în Ardeal, au preferat să nu recunoască şi nici să accepte Unirea şi, foarte important, au ales cetăţenia ungară sau, în orice caz, nu au preferat cetăţenia română şi au plecat, deci, în străinătate. Cu alte cuvinte termenul de „optanţi” i-a vizat pe acei locuitori de origine ungară, sau declaraţi unguri din Transilvania, care după Tratatul de la Trianon nu au acceptat cetăţenia română. Ioan Corneanu arată că, potrivit articolului 61 din Tratatul de la Trianon, locuitorii fostei monarhii austro-ungare primeau naţionalitatea statului care dobândise teritoriul respectiv.

De aici s-a încetăţenit şi termenul de «optanţi unguri»”, prof. În acelaşi tratat, la articolul 63 se făcea o derogare, în sensul că persoanele cu vârsta peste 18 ani, care pierdeau naţionalitatea maghiară şi dobândeau o nouă naţionalitate, puteau să opteze, în decurs de un an de la semnarea tratatului, pentru naţionalitatea maghiară şi să-şi schimbe domiciliul în Ungaria.

După Primul Război Mondial(1914-1918), provincii şi teritorii însemnate care au aparţinut Imperiului habsburgic s-au alipit sau au format state naţionale.

„El a surprins substratul problemei bazându-se pe intuiţia sa juridică şi calităţile de diplomat, cu toate că la început nu era iniţiat în aspectele disputei.Delegatul Guvernului Ungar a participat la redactare şi a semnat procesul-verbal, alături de Nicolae Titulescu şi reprezentanţii desemnaţi de Liga Naţiunilor“, mai scrie Ioan Sabău-Pop.Armata română la Budapesta Numai că, cercurile oficiale maghiare nu au fost de acord cu actul semnat, cu toate că reprezentantul Ungariei avea depline puteri în numele Guvernului.În scurt timp, l-au înlocuit la Ligă cu contele Apponyi.Tot Corneanu ne aduce în atenţie şi plângerile depuse de „optanţii unguri“, în 1923, la Tribunalul mixt româno-maghiar de la Paris: 250 de procese agrare, pentru 130 de milioane franci aur; 2 procese ale arhiducilor Frederik şi Joseph, pentru 160 de milioane franci aur; 185 de procese ale funcţionarilor în valoare de 1.800.000 franci aur; 10 procese ale societăţilor de căi ferate, pentru 40 de milioane franci aur; 13 procese privind producţia de război, pentru 15 milioane de franci aur; 6 procese pentru blocarea argintului, în valoare de 120.000 franci aur; 9 procese pentru rechiziţii militare, în valoare de 433.000 franci aur; 9 procese diverse, pentru 388.000 franci aur; l proces pentru societatea de trafic al căilor ferate, pentru 700.000 lei şi 2.006.205 coroane aur.Biblioteca Bathyaneum din Alba Iulia Potrivit profesorului Ioan Corneanu, pe parcursul derulării procesului „optanţilor unguri“, Titulescu a adus argumente din care rezulta că: nu există incompatibilitate între reforma agrară din 1921 şi Tratatul de la Trianon sau Statutul minorităţilor; a existat o egalitate perfectă de tratament între grofii unguri şi moşierii români, între ţăranii români şi ţăranii unguri, în aplicarea reformei agrare; au fost expropriaţi şi despăgubiţi în mod uniform toţi proprietarii, fără deosebire de naţionalitate; au fost împroprietărite toate familiile de ţărani îndreptăţite; în Transilvania au fost împroprietărite 539.694 de persoane, din care 369.000 de români şi 87.426 de unguri; exproprierea, act având caracter intern, ce ţine de dreptul suveran al statului, a avut ca scop să menţină şi să consolideze structura social-economică a României, sporind mica proprietate.

Leave a Reply

  1. oge advisory and back dating 26-Jul-2017 14:15

    NHS surgeons had to put him through a necessarily awful procedure to try to save his knee. Discussing what has gone on is a crucial part of staying clean.

  2. Sex olddas lady chat online free 22-Nov-2017 07:06

    Rout 9781428689763 1428689761 Friendship, the Foundation-Stone of Pythianism, Rev S. Harris 9781406726572 1406726575 Home Life In France (1905), Miss Betham Edwards 9780814782484 0814782485 Mental Retardation in America - A Historical Reader, Steven Noll, James Trent 9780739052495 0739052497 Jazz Standards for Vocalist - Baritone Saxophone 9781428691797 1428691790 The 47th Problem of Euclid, Frank C.

  3. adult web cam for shemale 19-Jul-2017 18:07

    Okazuje się, że na aktualizacjach w systemie zyskają prawdopodobnie również użytkownicy przeglądarki IE10.